Nút tìm kiếm

Thông tin server

  • Bản quyền Wemade Max
  • Cấp 100
  • Chủng tộc Châu Á + Châu Âu
  • Giới hạn đăng nhập 4 tài khoản /IP/PC

Tin tức

[Hướng Dẫn] Lăng mộ Tần Thủy Hoàng - Hướng dẫn chi tiết hệ thống nhiệm vụ Silkroad Origin VTC

28/02/2024

Các Lữ Khách thân mến,

Vào ngày 6/3/2024, Silkroad Origin VTC sẽ chính thức ra mắt Bản cập nhật Tần Lăng Bí Sử với hệ thống nhiệm vụ hoàn toàn mới! Hãy cùng Silkroad Origin VTC trở thành những người đầu tiên khai phá và hoàn thành các nhiệm vụ nhé!

Thông tin BCN Tần Lăng Bí Sử: Link

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT HỆ THỐNG NHIỆM VỤ LĂNG MỘ TẦN THỦY HOÀNG

Cấp độ 81: Thu thập mẫu giáp 1

(Làm 3 lần)

Cấp độ yêu cầu: 81
NPC: Trương Phu Nhân – Buôn Giáp (chủ tiệm giáp Trường An)
Mô tả: Thu thập 80 bộ giáp của Bát Cực Long Võ Sỹ (tầng 1 Lăng Mộ Tần Thủy Hoàng)
Quái vật liên quan: Bát Cực Long Võ Sĩ (tấn công vật lý)
Phần thưởng: 2.970.000 điểm kinh nghiệm; 90.000 vàng

 

Cấp độ 81: Lính đánh thuê 1
(làm 5 lần)

Cấp độ yêu cầu: 81
NPC: Tướng Quân Tôn Huyền
Mô tả: Tiêu diệt 300 Tỷ Thạch Linh Khí
Quái vật liên quan: Tỷ Thạch Linh Khí (tấn công ma thuật)
Phân thưởng: 2.520.000 điểm kinh nghiệm, 70.000 vàng

 

Cấp độ 82: Mẫu giáp nặng 2
(làm 3 lần)

Cấp độ yêu cầu: 82
Nhiệm vụ cần hoàn thành: Thu thập mẫu giáp 1
NPC: Mrs.Jang (chủ tiệm giáp Trường An)
Mô tả: Thu thập 100 bộ giáp của Chiến binh canh mộ (tầng 1 Lăng Mộ Tần Thủy Hoàng)
Quái vật liên quan: Thái Cực Long Võ Sĩ (tấn công vật lý và ma thuật
Phần thưởng: 3.545.000 điểm kinh nghiệm; 120.000 vàng

 

Cấp độ 83: Mẫu giáp nặng 3
(làm 3 lần)

Cấp độ yêu cầu: 83
Nhiệm vụ cần hoàn thành: Thu thập mẫu giáp 2
NPC: Mrs.Jang (chủ tiệm giáp Trường An)
Mô tả: Thu thập 125 bộ giáp của Hoàng Cung Long Võ Sĩ (tầng 1 Lăng Mộ Tần Thủy Hoàng)
Quái vật liên quan: Hoàng Cung Long Võ Sĩ (tấn công vật lý)
Phần thưởng: 3.995.000 điểm kinh nghiệm; 150.000 vàng

 

Cấp độ 83: Lính đánh thuê 2
(làm 5 lần)

Cấp độ yêu cầu: 83
Nhiệm vụ cần hoàn thành: không có
NPC: Tướng Quân Tôn Huyền
Mô tả: Tiêu diệt 400 Tỷ Thạch Đĩnh Hoà
Quái vật liên quan: Tỷ Thạch Đĩnh Hoà (tấn công ma thuật)
Phân thưởng: 3.030.000 điểm kinh nghiệm, 95.000 vàng

 

Cấp độ 84: Lính đánh thuê 3
(làm 5 lần)

Cấp độ yêu cầu: 84
Nhiệm vụ cần hoàn thành: Lính đánh thuê 2
NPC: Tướng Quân Tôn Huyền
Mô tả: Tiêu diệt 500 Tỷ Thạch Quỷ Huyết
Quái vật liên quan: Tỷ Thạch Quỷ Huyết (tấn công ma thuật)
Phân thưởng: 3.645.000 điểm kinh nghiệm, 120.000 vàng

 

Cấp độ 84: Người bạn mất tích
(làm 1 lần)

Cấp độ yêu cầu: 84
Nhiệm vụ cần hoàn thành: không có
NPC: Ca nữ Chu Linh
Mô tả: Nói chuyện với Phổ Lạc La (cạnh tiệm đồ buôn)
Quái vật liên quan: không có
Phân thưởng: 2.583.500 điểm kinh nghiệm

 

Cấp độ 84: Lần Theo Dấu vết
(làm 1 lần)

Cấp độ yêu cầu: 84
Nhiệm vụ cần hoàn thành: Người bạn mất tích
NPC: Phổ Lạc La lữ khách (cạnh tiệm đồ buôn)

Mô tả: Thu thập 50 “cây cung của Phi Thiên Hoạt Thổ Bình”
Quái vật liên quan: Phi Thiên Hoạt Thổ Bình (tấn công vật lý và ma thuật)
Phân thưởng: 7.932.400 điểm kinh nghiệm

 

Cấp độ 85: Tin Tức

(làm 1 lần)

Cấp độ yêu cầu: 85
Nhiệm vụ cần hoàn thành: Dấu vết
NPC: Phổ Lạc La lữ khách (cạnh tiệm đồ buôn)

Mô tả: chuyển tin tức đến Ca nữ Chu Linh
Quái vật liên quan: không có
Phân thưởng: 2.583.800 điểm kinh nghiệm

 

Cấp độ 85: Trả thù cho bạn
(làm 1 lần)

Cấp độ yêu cầu: 85
Nhiệm vụ cần hoàn thành: Tin từ bạn bè
NPC: Ca nữ Chu Linh
Mô tả: săn 500 Phá Thiên Hoạt Thổ Bình
Quái vật liên quan: Phá Thiên Hoạt Thổ Bình
Phân thưởng: 8.002.400 điểm kinh nghiệm; 240.000 vàng; 50.000 điểm kinh nghiệm kỹ năng.

 

Cấp độ 85: Mối quan tâm của Hoa Trọng Sinh 1
(làm 1 lần)

Cấp độ yêu cầu: 85
Nhiệm vụ cần hoàn thành: không có
NPC: Hoa Trọng Sinh (thương nhân Trường An)
Mô tả: Nói chuyện với Thầy mo Tố Linh (Am thầy mo -Tây Trường An)
Quái vật liên quan: không có
Phân thưởng: 2.594.000 điểm kinh nghiệm

 

Cấp độ 85: Mối quan tậm của Hoa Trọng Sinh 2
(làm 1 lần)

Cấp độ yêu cầu: 85
Nhiệm vụ cần hoàn thành: Mối quan tâm của Hoa Trọng Sinh 1
NPC: Hoa Trọng Sinh (thương nhân Trường An)
Mô tả: Bắt cóc Tên trộm của thương hội (tầng 1 lăng mộ Tần Thủy Hoàng, lưu ý: không thể sử dụng các item hỗ trợ dịch chuyển khi thực hiện nhiệm vụ)
Quái vật liên quan: Tên trộm của thương hội
Phân thưởng: 2.823.000 điểm kinh nghiệm; 1 Búa sửa chữa của Hoa Trọng Sinh.

 

Cấp độ 86: Thuốc mê 1
(làm 3 lần)

Cấp độ yêu cầu: 86
Nhiệm vụ cần hoàn thành: không có
NPC: Thầy mo Tố Linh (Tây Trường An)
Mô tả: Thu thập 100 “Hắc Mê Tán”
Quái vật liên quan: Huyền Vũ Ám Đĩnh Quỷ (tấn công vật lý)
Phân thưởng: 3.135.000 điểm kinh nghiệm; 98.000 vàng.


Cấp độ 86: Yên Ngựa
(làm 1 lần)

Cấp độ yêu cầu: 86
Nhiệm vụ cần hoàn thành: không có
NPC: Lý Lang – Binh Lính ( Của Đông Trường An)
Mô tả: Thu thập 25 chiếc cung tên của Diệt Thiên Hoạt Thổ Binh
Quái vật liên quan: Diệt Thiên Hoạt Thổ Binh

Phân thưởng: 8.332.400 điểm kinh nghiệm,  Gold 150.000 vàng, Điểm kinh nghiệm kỹ năng 30.000

 

Cấp độ 87: Thuốc mê 2
(làm 3 lần)

Cấp độ yêu cầu: 87
Nhiệm vụ cần hoàn thành: Bùa thuật 1
NPC: Thầy mo Tố Linh (Tây Trường An)

Mô tả: Thu thập 125 “Hắc Tán”
Quái vật liên quan: Lý Thạch Đĩnh Quỷ (tấn công vật lý)
Phân thưởng: 3.745.000 điểm kinh nghiệm; 124.000 vàng.

 

Cấp độ 88: Thuốc mê 3
(làm 3 lần)

Cấp độ yêu cầu: 88
Nhiệm vụ cần hoàn thành: Thuốc mê 2
NPC: Thầy mo Tố Linh (Tây Trường An)
Mô tả: Thu thập 120 Bạch Mê Tán
Quái vật liên quan: Hoa Cương Ám Đĩnh Quỷ
Phân thưởng: 4.145.000 điểm kinh nghiệm; 10 bình khôi phục trạng thái bất thường (Lớn).

 

Cấp độ 88: Cây thương 1
(làm 5 lần)

Cấp độ yêu cầu: 88
Nhiệm vụ cần hoàn thành: Thu thập mẫu giáp 1
NPC: Thợ rèn Thiết Hiên (thợ rèn Trường An)
Mô tả: Thu thập 60 Cây thương của Hộ Uý Thổ Bình
Quái vật liên quan: Hộ Úy Thổ Bình
Phân thưởng: 2.726.000 điểm kinh nghiệm; 80.000 vàng.

 

Cấp độ 89: Cây thương 2
(làm 5 lần)

Cấp độ yêu cầu: 89
Nhiệm vụ cần hoàn thành: Cây thương của người đất sét 1
NPC: Thợ rèn Thiết Hiên (thợ rèn Trường An)
Mô tả: Thu thập 40 Cây thương của Thuỷ Hộ Thổ Bình
Quái vật liên quan: Thủy Hộ Thổ Bình (tấn công vật lý và ma thuật)
Phân thưởng: 3.250.000 điểm kinh nghiệm; 100.000 vàng.

 

Cấp độ 90: Cây thương 3
(làm 5 lần)

Cấp độ yêu cầu: 90
Nhiệm vụ cần hoàn thành: Cây thương của người đất sét 2
NPC: Thợ rèn Thiết Hiên (thợ rèn Trường An)
Mô tả: Thu thập 25 Cây thương của Thủy Hộ Thổ Bình
Quái vật liên quan: Tinh Nhuệ Thổ Bình (tấn công vật lý và ma thuật)
Phân thưởng: 3.974.100 điểm kinh nghiệm; 130.000 vàng.

 

Cấp độ 90: Bí kíp võ công 1
(làm 1 lần)

Cấp độ yêu cầu: 90
Nhiệm vụ cần hoàn thành: không có
NPC: Quách Uy (trưởng tiêu cục Trường An)
Mô tả: Chuyển “mảnh đá ghép” cho Ha La Hồ (trưởng tiêu cục Đôn Hoàng), nhận mảng đá và bình rượu từ Ha La Hồ và mang về cho
Quái vật liên quan: không có
Phân thưởng: 2.883.000 điểm kinh nghiệm.

 

Cấp độ 90: Bí kíp võ công 2
(làm 1 lần)

Cấp độ yêu cầu: 90
Nhiệm vụ cần hoàn thành: Bí kíp võ công 1
NPC: Quách Uy (trưởng tiêu cục Trường An)
Mô tả: Tiêu diệt Tinh Nhuệ Thổ Bình, thu thập 1 phiến đá trắng, 1 phiến đá đen, 1 phiến đá xanh, 1 phiến đá đỏ.
Quái vật liên quan: Tinh Nhuệ Thổ Bình
Phân thưởng: 7.060.600 điểm kinh nghiệm; 102.000 vàng


 

Cấp độ 90: Bí kíp võ công 3
(làm 1 lần)

Cấp độ yêu cầu: 90
Nhiệm vụ cần hoàn thành: Bí kíp võ công 2
NPC: Quách Uy (trưởng tiêu cục Trường An)
Mô tả: Chuyển viên đá với cổ tự bị mất cho thầy mo Tố Linh (Tây Trường An)
Quái vật liên quan: không có
Phân thưởng: 2.601.000 điểm kinh nghiệm.

 

Cấp độ 90: Bí kíp võ công 4
(làm 1 lần)

Cấp độ yêu cầu: 90
Nhiệm vụ cần hoàn thành: Bí kíp võ công 3
NPC: Thầy mo Tố Linh (Tây Trường An)
Mô tả: Thu thập Phiến Đá Nguyên Vẹn
Lưu ý: + Vào nhóm chia điểm/chia đồ
+ Chỉ những thành viên đang làm/đã làm nhiệm vụ này mới được dịch chuyển
+ Chỉ trưởng nhóm mới sử dụng được Đầu Giả Của Huyền Lang
+ Ngay cả khi bạn đã chết, sau khi giết chết 4 General Hyun, Bi, Ho, Jin, nhiệm vụ vẫn được hoàn tất.
Quái vật liên quan: Huyền Lang Tướng Quân; Phi Quỳnh Tướng Quân;Lưu Hào Tướng Quân; Hộ Phi Tướng Quân.

Phân thưởng: 4.173.000 điểm kinh nghiệm; 24.000 điểm kinh nghiệm kỹ năng
 

Cấp độ 90: Liệu pháp cuối cùng 1
(làm 3 lần)

Cấp độ yêu cầu: 90
Nhiệm vụ cần hoàn thành: không
NPC: Dương Ích Chi (tiệm thuốc Trường An)
Mô tả: thu thập 100 “Chân của Phi Trùng”
Quái vật liên quan: Phi Trùng
Phân thưởng: 3.300.000 điểm kinh nghiệm; 102.000 vàng; 10.000 điểm kinh nghiệm kỹ năng.

 

Cấp độ 91: Liệu pháp cuối cùng 2
(làm 3 lần)

Cấp độ yêu cầu: 91
Nhiệm vụ cần hoàn thành: Liệu pháp cuối cùng 1
NPC: Dương Ích Chi (tiệm thuốc Trường An)
Mô tả: thu thập 125 “cánh của Giảo Trùng”
Quái vật liên quan: Giảo Trùng
Phân thưởng: 5.133.400 điểm kinh nghiệm; 130.000 vàng; 12.500 điểm kinh nghiệm kỹ năng.

 

Cấp độ 91: Yêu cầu của Y Sa Khắc 1
(làm 7 lần)

Cấp độ yêu cầu: 91
Nhiệm vụ cần hoàn thành: không có
NPC: Y Sa Khắc (thương gia Ba Tư - Trường An)
Mô tả: thu thập 25 “vảy của Minh Xà
Quái vật liên quan: Minh Xà
Phân thưởng: 5.133.400 điểm kinh nghiệm; 130.000 vàng; 12.500 điểm kinh nghiệm kỹ năng.

 

Cấp độ 92: Liệu pháp cuối cùng 3
(làm 3 lần)

Cấp độ yêu cầu: 92
Nhiệm vụ cần hoàn thành: Liệu pháp cuối cùng 2
NPC: Dương Ích Chi (tiệm thuốc Trường An)
Mô tả: thu thập 150 “vỏ lưng của Xà Trùng”
Quái vật liên quan: Xà Trùng
Phân thưởng: 5.533.400 điểm kinh nghiệm; 170.000 vàng; 60.000 điểm kinh nghiệm kỹ năng.

 

Cấp độ 93: Yêu cầu của Y Sà Khắc 2
(làm 7 lần)

Cấp độ yêu cầu: 93
Nhiệm vụ cần hoàn thành: Yêu cầu của Y Sa Khắc 1
NPC: Y Sa Khắc (thương gia Ba Tư - Trường An) ( X = 6503 ; Y = 1018)
Mô tả: thu thập 20 “vảy cứng của Khắc Xà”
Quái vật liên quan: Khắc Xà
Phân thưởng: 5.533.400 điểm kinh nghiệm; 130.000 vàng; 40.000 điểm kinh nghiệm kỹ năng.

 

Cấp độ 94: Lương tâm người con trai
(làm 1 lần)

Cấp độ yêu cầu: 94
Nhiệm vụ cần hoàn thành: không có
NPC: Thôi Bình (lính canh Hoàng Cung Trường An) ( X = 3520 ; Y = 1150)
Mô tả: thu thập 175 “Băng Khí”
Quái vật liên quan: Bách Hoa Linh Xà Thú
Phân thưởng: 11.200.200 điểm kinh nghiệm; 190.000 vàng; 35.000 điểm kinh nghiệm kỹ năng.

 

Cấp độ 94: Trang sức vàng bạc 1
(làm 1 lần)

Cấp độ yêu cầu: 94
Nhiệm vụ cần hoàn thành: không có
NPC: Trân Trân (tiệm tạp hóa Trường An) ( X = 6502 ; Y = 1068)
Mô tả: thu thập 50 “nọc độc của Vũ Xà lân”
Quái vật liên quan: Độc Vũ Xà Lân
Phân thưởng: 8.200.100 điểm kinh nghiệm; 66.000 vàng.

 

Cấp độ 95: Tôn kính người trên
(làm 3 lần)

Cấp độ yêu cầu: 95
Nhiệm vụ cần hoàn thành: không có
NPC: Trưởng lão Hoàng Lão Đầu (trưởng thôn giàu có - Trường An)
Mô tả: thu thập 60 “vảy của Hỏa Xà”
Quái vật liên quan: Hỏa Xà
Phân thưởng: 4.266.700 điểm kinh nghiệm; 107.000 vàng; 20.000 điểm kinh nghiệm kỹ năng.

 

Cấp độ 96: Phong Linh Xà Thú
(làm 3 lần)

Cấp độ yêu cầu: 96
Nhiệm vụ cần hoàn thành: không có
NPC: Hòa thượng Định Tuệ - chùa Từ Ân
Mô tả: thu thập 100 “da của Phong Linh Xà Thú”
Quái vật liên quan: Phong Linh Xà Thú
Phân thưởng: 5.403.400 điểm kinh nghiệm; 140.000 vàng; 25.000 điểm kinh nghiệm kỹ năng


Cấp độ 97: Hiềm khích của Lục Châu
(làm 5 lần)

Cấp độ yêu cầu: 97
Nhiệm vụ cần hoàn thành: không có
NPC: Lục Chu (kỹ nữ Trường An)
Mô tả: săn 300 Mỹ Hoa Xà Nhân
Quái vật liên quan: Mỹ Hoa Xà Nhân
Phân thưởng: 3.966.700 điểm kinh nghiệm; 82.000 vàng; 15.000 điểm kinh nghiệm kỹ năng

 

Cấp độ 98: Yêu cầu giúp đỡ của Tôn Huyền
(làm 1 lần)

Cấp độ yêu cầu: 98
Nhiệm vụ cần hoàn thành: không có
NPC: Tướng quân Tôn Huyền
Mô tả: nói chuyện với Kushyan
Quái vật liên quan: không có
Phân thưởng: 4.016.100 điểm kinh nghiệm.


Cấp độ 98: Thu thập xúc tu
(làm 1 lần)

Cấp độ yêu cầu: 98
Nhiệm vụ cần hoàn thành: Yêu cầu giúp đỡ của Tôn Huyền
NPC: Tướng quân Tôn Huyền
Mô tả: thu thập 100 xúc tu
Quái vật liên quan: Xà Lân Liệm Thú
Phần thưởng: 5.533.400 điểm kinh nghiệm.

 

Cấp độ 98: Dàn trận chống Xà Lân
(làm 3 lần)

Cấp độ yêu cầu: 98
Nhiệm vụ cần hoàn thành: Thu thập xúc tu
NPC: Tướng quân Tôn Huyền
Mô tả: săn 100 Xà Lân Hộ Thú; 200 Xà Lân Liệm Thú; 300 Xà Lân Thiên Thú
Quái vật liên quan: Xà Lân Hộ Thú; Xà Lân Liệm Thú; Xà Lân Thiên Thú
Phân thưởng: 5.863.400 điểm kinh nghiệm.

 

Cấp độ 98: Loại trừ hiểm nguy
(làm 1 lần)

Cấp độ yêu cầu: 98
Nhiệm vụ cần hoàn thành: Dàn trận chống Xà Lân
NPC: Tướng quân Tôn Huyền
Mô tả: săn Chuyên Húc Huyền Vũ; Chu Tước Liệm Tế; Thái Hạo Thanh Long; Tiểu Hạo Bạch Hổ.
Lưu ý: + Phải vào nhóm chia điểm / chia đồ
+ Chỉ những thành viên đang hoặc đã làm nhiệm vụ này mới dịch chuyển được.
+ Chỉ trưởng nhóm mới nói chuyện được với Tướng Quân Tôn Huyền để dịch chuyển.
+ Ngay cả khi bạn đã chết, nếu đánh bại: Chuyên Húc Huyền Vũ; Chu Tước Liệm Tế; Thái Hạo Thanh Long; Tiểu Hạo Bạch Hổ thì nhiệm vụ vẫn hoàn thành.
Quái vật liên quan: Chuyên Húc Huyền Vũ; Chu Tước Liệm Tế; Thái Hạo Thanh Long; Tiểu Hạo Bạch Hổ
Phân thưởng: 6.200.100 điểm kinh nghiệm; 80.000 điểm kinh nghiệm kỹ năng; 5 luyện kim dược vũ khí.

 

Cấp độ 98: Yêu cầu của Tiểu Thất
(làm 1 lần)

Cấp độ yêu cầu: 98
Nhiệm vụ cần hoàn thành: không có
NPC: Tiểu Thất – Ăn mày
Mô tả: chuyển “vỏ bầu khô” cho Dương Ích Chi - chủ tiệm thuốc Trường An
Quái vật liên quan: không có
Phân thưởng: 4.016.100 điểm kinh nghiệm

 

Cấp độ 98: Liều giải độc
(làm 1 lần)

Cấp độ yêu cầu: 98
Nhiệm vụ cần hoàn thành: Yêu cầu của Tiểu Thất
NPC: Dương Ích Chi - chủ tiệm thuốc Trường An
Mô tả: Nói chuyện với NPC – Hồ Nguyệt Ảnh
Quái vật liên quan: không có
Phân thưởng: 4.016.100 điểm kinh nghiệm.

 

Cấp độ 98: Máu tụ
(làm 1 lần)

Cấp độ yêu cầu: 98
Nhiệm vụ cần hoàn thành: Liều giải độc
NPC: Hồ Nguyệt Ảnh
Mô tả: chuyển “bình máu” cho Dương Ích Chi – chủ tiệm thuốc Trường An
Quái vật liên quan: không có
Phân thưởng: 4.016.100 điểm kinh nghiệm.
 
Còn chần chừ gì nữa, hãy khai phá BCN Tần Lăng Bí Sử vào ngày 06/03/2024 này!

---

🌟Tải game Con Đường Tơ Lụa VTC miễn phí tại 👉ĐÂY👈

🌟Các Lữ khách cùng theo dõi các thông tin tiếp theo tại:

Fanpage: fb.com/sro.vtcgame.vn 

Fanpage SRO TV: fb..com/SROVTC.TV

Group: fb.com/groups/srovtcgame/

Discord: discord.com/invite/b8Zz2WZM6Q

Youtube: youtube.com/@SilkroadOriginVTC

ảnh nền