tìm kiếm

Thông tin server

  • Bản quyền Wemade Max
  • Cấp 90
  • Chủng tộc Châu Á + Châu Âu
  • Giới hạn đăng nhập 4 tài khoản /IP/PC

Tin tức

ảnh nền

Bảng xếp hạng

Chọn máy chủ:
Hạng Tên nhân vật Level EXP
1 TieuLyPhiDao 90 25,028,959,261
2 Apis 90 25,028,959,261
3 ChungBoss 90 25,028,959,261
4 ImNobody 90 25,028,959,261
5 EQ 90 25,028,959,261
6 Banker 90 25,028,959,261
7 Doflamingo 90 25,028,959,261
8 Vincenzo 90 25,028,959,261
9 xXDiepChiXx 90 25,028,959,261
10 Herios 90 25,028,959,261
chuyển trang chuyển trang
  • 1
  • 2
  • 3
chuyển trang chuyển trang
ảnh nền